การแข่งขัน STU E-SPORT 2021 (ประเภทแข่งขันเกมส์ ROV)

การแข่งขัน STU E-SPORT 2021 (ประเภทแข่งขันเกมส์ ROV)

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อให้ผู้ร่วมแข่งขันได้พัฒนาการเล่นเกมส์ต่อยอดสู่การทำงานแบบทีมเวิร์ค
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมแข่งขันได้แสดงความสามารถพัฒนาไปสู่มืออาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.
 2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน ไม่จำกัดจำนวนทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้โทรศัพท์มือถือและที่ชาร์จแบตของตัวเอง กรรมการหรือผู้คุมการแข่งขันจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ที่อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียระหว่างการแข่งขันในครั้งนี้
 2. การแข่งขันใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที กรณีใช้เวลาเกินจะนับจำนวน Tower คงเหลือของแต่ละทีม/กรณีจำนวน Tower เท่ากัน ให้นับจำนวน Kill/Dead ที่ได้มากกว่า
 3. การแข่งขันในโหมดสร้างห้อง 5v5 แบ่งออกเป็นดังนี้
   •รอบที่ 1 แข่ง 1 เกมส์ แพ้คัดออก
   •รอบที่ 2 แข่ง 3 เกมส์ ทีมที่ชนะ 2 เกมส์ก่อนเข้ารอบ
   •รอบที่ 3 แข่ง 3 เกมส์ ทีมที่ชนะ 2 เกมส์ก่อนเข้ารอบ
   •รอบชิงชนะเลิศแข่ง 3 เกมส์ ทีมที่ชนะ 2 เกมส์ก่อนเข้ารอบ

วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน

  วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 8.00 – 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 224 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สมัครแข่งขันได้ที่