การแข่งขันทักษะด้านโปรแกรมสำนักงาน

การแข่งขันทักษะด้านโปรแกรมสำนักงาน

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ศึกษาหาความรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะทางด้านโปรแกรมสำนักงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันนำความรู้ด้านโปรแกรมสำนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน ไม่จำกัดจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
 2. เป็นนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

  โปรแกรมที่ใช้แข่งขัน ได้แก่ Microsoft Power Point Version 2010 และ Microsoft Excel Version 2010

วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน

  วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 8.00 – 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 224 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สมัครแข่งขันได้ที่